Koninklijk besluit van 4 april 2003 tot instelling van een hoge raad voor de opleiding voor de openbare brandweerdiensten en twee supra-provinciale opleidingsraden voor de openbare brandweerdiensten.

Brandweer
Opleiding

Opgeheven bij K.B. van 7 juli 2017, art. 10, 1°  (inw. 8 februari 2018) (B.S. 07.08.2017)

08/02/2018
Koninklijk besluit
0 pagina